Inzetten op executieve functies

Als wij op een lesdag terugblikken, herkennen we vaak dezelfde gedragingen bij onze kleuters en leerlingen, maar ook soms bij onszelf. “Waarom werd die taak niet afgewerkt? Waarom flappen enkele kinderen er elke keer het antwoord uit? Waarom zijn leerlingen halfweg de opdracht de instructie reeds vergeten?  Waarom ben ik midden in mijn uitleg mijn draad kwijt als een leerling mij even afleidt?  Waarom vind ik niet meteen een oplossing als de beamer het laat afweten of er plots geen chromebooks ter beschikking zijn?” Het zijn allemaal gedragingen die zowel bij leerlingen als leerkrachten voor frustraties zorgen. De opdrachten voor leerlingen lijken perfect haalbaar maar gaan toch de mist in en dit alles leidt vaak tot de (foutieve) conclusie: “Ze kunnen wel, maar willen niet”. 

Hoog tijd om daar iets aan te doen want wij hebben impact op het gedrag en kunnen de executieve functies bij kinderen ondersteunen! Executieve functies zijn hersenfuncties die ons in staat stellen om gedrag, gevoelens en gedachten doelbewust te sturen. We proberen verder te kijken dan alleen maar waar te nemen welk gedrag wij bij kinderen zien. Het gaat om inzicht krijgen in dat gedrag en zo nodig kinderen te ondersteunen om hun gedrag bij te sturen.

Door te werken aan die executieve functies, die nog volop in ontwikkeling zijn bij kinderen, maken we hen bewust van hun gedrag. Op deze manier gebruiken we een gemeenschappelijke groeitaal om onze kinderen nog meer bewust te maken van hun onbewust gedrag. In het verleden kwamen heel veel zaken al aan bod, maar we voelen dat het nodig is om expliciet aan executieve vaardigheden te werken.